آناتومی استخوان کلاویکل (ترقوه)

استخوان کلاویکل (clavicle bone) که با عنوان ترقوه میشناسیم یک استخوان دراز در قسمت فوقانی قدامی قفسه سینه است. این استخوان جزو استخوانهای دراز بدن محسوب میشود که جزئی از کمربند شانه(shoulder girdle) ای میباشد. در تصویر زیر استخوان کلاویکل (ترقوه)را مشاهده می کنید. این استخوان دارای دو سطح و دوکنار و دو انتها میباش که به صورت زیر توضیح داده میشود.

  1. Superior surface:یا سطح فوقانی که صاف بوده و فاسیاهای گردنی به آن اتصال پیدا میکنند.
  2. Inferior Surface: یا سطح تحتانی که دارای سه بخش trapezoid line و conoid tubercle و subclavious groove میباشد که به ترتیب محل اتصال بخش تراپزوئیدی و کونوئیدی لیگامان کوراکوکلاویکولار و عضله ساب کلاویوس میباشد.

 

  1. Anterior border:کناره قدامی در دو سوم داخلی محدب و در یک سوم خارجی مقعر میباشد. به بخش محدب عضله pectoralis major و به بخش مقعر خارجی هم عضله deltoid اتصال می یابد.
  2. Posterior border: برعکس کناره قدامی تحدب و تقعر دارد

 

  1. Medial End : که به آن انتهای استرنال هم میگویند چون با استرنوم(جناغ) مفصل sternoclavicular را تشکیل میدهد. این انتها حجیم و گرد است.
  2. Lateral End : که به آن انتهای آکرومیال هم میگویند چون با زائده Acromion استخوان scapulla (کتف) مفصل Acromioclavicular را تشکیل میدهد.

*به تصویر زیر نگاه کنید که نشان دهنده سطح فوقانی (عکس بالایی) و سطح تحتانی(عکس پایینی) و همچنین انتهاهای استرنال و آکرومیال و همچنین کناره های قدامی و خلفی را می بینید.

همانطور که مشاهده می کنید لیگامان کوستوکلاویکولار به انتهای داخلی سطح تحتانی کلاویل متصل میشود. در ضمن تاندون عضله sternocleidomastoid هم به سطح فوقانی در خلف محل اتصال عضله پکتورالیس ماژور اتصال می یابد.(نوشته origin یعنی مبدا عضله است)

در ضمن نقش لیگامان کوراکوکلاویکولار در انتقال وزن اندام فوقانی به اسکلت محوری میباشد.

منبع:خلاصه ای از قسمتهای مختلف کتاب گری(Gray Anatomy)

مدیریت سایت دلیا | دنیای یادگیری علمی آموزشی

www.dlea.ir

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *