رضا غلامرضائی

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فعال رسانه و سایبری (:

رویکرد به پارکینسون ؛ تعریف،علائم ،تشخیص ودرمان

بیماری پارکینسون چیست؟ عوامل مسبب بیماری پارکینسون کدامند؟ علائم شایع در پارکینسون ،مراحل پیشرفت پارکینسون چگونه است؟نحوه تشخیص پارکینسون چگونه است؟درمان های بیماری پارکینسون کدامند؟