رضا غلامرضائی

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فعال رسانه و سایبری (:

جزوه آموزشی تکنیسین های داروخانه

در این جزوه درباره سرفصل های اشکال دارویی ، اشنایی با دسته های دارودرمانی خواهید خواند.درباره درمان دارویی دیابت و انواع انسولین در همان فصل اول در بخش دارو درمانی های هورمونی خواهید آموخت.