رضا غلامرضائی

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فعال رسانه و سایبری (:

اپلیکیشن آئین نامه رانندگی جامع “تک درایور”

بهترین اپلیکیشن اندرویدی آئین نامه رانندگی جامع و کامل شامل ازمون های طبقه بندی شده هوشمندبه همراه کارنامه های عملکردی برای هر ازمون + راهنمای جامع ازمون های آئین نامه رانندگی که در دو مقوله متفاوت فنی و عمومی به دوستان و عزیزان که برنامه رو بصورت رایگان دالنود میکنند ارائه میشود
اطلاعات بیشتر در ادامه مطلب …